Engels vmbo

10 mei 2021

thema's

aansluiting Engels op vervolgonderwijs

Goede afstemming tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om een goede afstemming van taalbeheersingsniveaus en taaldidactiek.

werken met leerdoelen

Met overzicht en inzicht naar meer eigenaarschap: hoe kun je met je leerlingen aan de slag met leerdoelen?

ERK-logo165x165

het ERK

Met het ERK heb je een instrument in handen om het taalniveau van je leerlingen inzichtelijk te maken.

trendanalyse moderne vreemde talen

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips