leermaterialen

24 januari 2024

Overzicht voor digitale informatievaardigheden

Zelf een onderzoeksvraag opstellen, zoeken naar betrouwbare (digitale)bronnen, verwerken van alle gevonden informatie en in een presentatie omzetten. Allemaal onderdelen die bij digitale informatievaardigheden aan bod komen. Om je leerlingen daarbij te helpen, kun je ook onderstaande materialen inzetten.

Mis je nog wat of klopt iets niet (meer)? Neem dan contact op met Emma Oude Egberink (e.oudeegberink@slo.nl).

Brainy

(Bibliotheek Eindhoven, 2018)
po 5-8, vo 1-2
Online instrument om onderzoek te doen en het proces visueel inzichtelijk te maken. Met onderzoeksbord om bronnen te verzamelen, te verwerken en te beoordelen en mogelijkheden om tussendoor via het digibord presentaties te geven over het onderzoek. De leraar en/of leerlingen bedenken zelf de onderzoeksvragen.
https://dit.isbrainy.nl/

Bronnenwijzer

(Universiteit Leiden, 2015)
vwo 5-6
Leerlingen leren in drie stappen (vinden, beoordelen en gebruiken) hoe ze via open acces gebruik kunnen maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor maken van een (profiel)werkstuk.
www.universiteitleiden.nl

Leermiddelengids Informatievaardigheden

(De Bibliotheek op school, 2021)
po 5-8, vo 1-6
Online gids voor bibliotheekmedewerkers die hulp biedt bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Met de zoekmachine is het mogelijk om leermiddelen op inhoud en inzetbaarheid met elkaar te vergelijken en te selecteren.
informatievaardigheden.debibliotheekopschool.nl

Slim zoeken op internet

(Sprenger, M., 2018)
po 5-8, vo 1-2
Informatie in boekvorm voor iedereen die meer wil weten over zoekmachines en internetinformatie. Alle stappen rond een zoekopdracht in begrijpelijke taal. Met lerarendeel, uitgebreide trefwoordenlijst en per hoofdstuk alle links op de website.
Tweede, volledig herziene druk.
www.slimzoeken.nu

SLO voorbeeldles informatievaardigheden (Hunebedden)

(SLO)
po 8, vo 1
SLO heeft samen met leraren onderstaande voorbeeldles ontwikkeld voor informatievaardigheden. 
voorbeeldles hunebedden

Verzamel/citeer je bronnen

(Tumult, 2016)
vo
Gratis lesbrief bij de tool Mattermap . Met de lesbrief leren leerlingen hoe je op een makkelijke manier informatiefragmenten uit verschillende bronnen bij elkaar brengt, hoe je ze ordent en bewaart. Mattermap is een visuele weergave van een nieuwsverhaal, debat of gebeurtenis. Met deze tool kan een diagram worden gemaakt van informatie bij een thema.
www.tumult.nl

Webdetective

(Rijnbrinkgroep, 2013)
po 7-8, vo 1-2
Website waarmee kinderen leren hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Met internetspeurtocht en lerarenhandleiding. Er kan ook meegedaan worden met de landelijke internetzoekwedstrijd: De Jeugdkrakercompetitie.
www.webdetective.nl

Wikiwijs - Digitale geletterdheid po-vo-(v)so

(Kennisnet)
po 1-8, vo, (v)so
Open lesmateriaal, tips en informatie voor de vier domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Speciaal voor het (v)so is er een themapagina met leermaterialen rond thema's zoals: veiligheid en privacy, nep en echt, zoeken en vinden.
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/

Zoek het uit

(Learnbeat, 2020)
havo/vwo 3-5
Deze lessenserie draait om het verzamelen van juiste informatie op internet. Leerlingen krijgen in zes lessen vaardigheden aangereikt om online onderzoek te doen. Ze duiken in een zelf gekozen kwestie waarover een maatschappelijk debat bestaat. Leerlingen brengen alle standpunten, feiten en meningen in kaart en sluiten af met een betoog, beschouwing of een debat. Een Learnbeat-account is noodzakelijk voor de lessenserie.
learnbeat.nl

Zoeken op internet

(Het Hooghuis, 2016)
vo 1-2
Korte lessencyclus (Wikiwijs arrangement) over het zoeken naar informatie op internet en het maken van een werkstuk.
https://maken.wikiwijs.nl