leermaterialen

15 juli 2024

Overzicht voor alle domeinen

Ben je op zoek naar leermaterialen waarin alle vier domeinen van digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs aan bod komen? Wil je met een doorlopende leerlijn werken aan digitale geletterdheid? Kijk dan eens in onderstaand overzicht. Voor materialen voor een specifiek domein kijk je verder op de overige pagina’s.

Mis je nog wat of klopt iets niet (meer)? Neem dan contact op met Emma Oude Egberink (e.oudeegberink@slo.nl).

Basicly

(Basicly, 2023)
po 1-8, vo 1-6
Interactief online platform waarmee je als school alle handvatten krijgt om eenvoudig aan de digitale geletterdheid van je leerlingen én team te werken. Inclusief professionalisering, complete werkvormen, instructievideo’s en persoonlijke begeleiding. De lessen zijn ontwikkeld voor alle vier domeinen, verdeeld over vijf niveaus waarbij wordt uitgegaan van de aanbodsdoelen digitale geletterdheid. Leraren kunnen via een proeflicentie alle functionaliteiten uitproberen voordat ze overstappen op een betaalde licentie.
www.basicly.co

Binair, digitaal geletterd in het voortgezet onderwijs

(VBEducatief)
vo 1-4
Leerlingen werken online aan de basisvaardigheden van digitale geletterdheid. Opdrachten op de computer worden afgewisseld met korte leesstukjes en video's. Bekijk de inhoud. Na het afronden van de basisvaardigheden, gaat de leerling verder met de Officevaardigheden Word, Excel en Powerpoint. Er is een versie voor vmbo en voor mavo-havo-vwo. Bekijk de catalogus.
www.binairvo.nl

Digi-doener vo

(FutureNL)
vo 1-2
Gratis wekelijkse lessen voor digitale geletterdheid. De lessen bestaan uit een docentenhandleiding, lesbrief voor de leerlingen en slides voor op het scherm. Voor voortgezet onderwijs zijn al ruim 200 lessen beschikbaar via het kanaal op LessonUp. Daar zijn ook Themapakketten te vinden voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
www.futurenl.org

DigiReady

(DigiReady BV, 2022) 
po 7-8, vo 1-3
Online lespakket met leerstof voor de leerlijnen: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Informatievaardigheden is geïntegreerd in deze drie leerlijnen opgenomen. De leerlijnen kunnen ook apart afgenomen worden zodat leraren zelf een inschatting kunnen maken waar hun school behoefte aan heeft.
De lesmethode maakt gebruik van een serious game (avonturen van Robin de Ruimtereiziger) om leerlingen zelfstandig en klassikaal kennis te laten maken met de digitale wereld. Vaardigheden met Word, media, nepnieuws, redeneren, online samenwerken, etc., komen allemaal aan bod. Leraren kunnen met een proefaccount vrijblijvend een kijkje nemen in de methode.
www.digiready.nl

DIGIT-vo

(Instruct Uitgeverij, 2016-2023)
pro, vmbo 1-3, havo/vwo 1-3
Online methode digitale geletterdheid in drie versies (praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo). Totaal ruim 120 lesuren verdeeld over acht domeinen. Vier domeinen DG: basiskennis ICT, informatievaardigheden (incl. digitale data), mediawijsheid, computional thinking. Aanvullende domeinen: digitaal burgerschap, digitale economie, projecten (overkoepelend) en het E-lab (praktisch aan de slag met o.a. micro:bit). Voor vmbo is lesmateriaal ontwikkeld voor het praktijkgerichte programma van Informatietechnologie. Dit bestaat uit praktijkgerichte projecten zoals ontwerpen in 3D, lasersnijden en kunstmatige intelligentie. Digit-vo is ook in het Engels verkrijgbaar voor tto-scholen. Met uitgebreid online dashboard voor de docent. Bekijk ook het productoverzicht. Om de digitale geletterdheid van leraren zelf te verbeteren is DIGIT-updater ontwikkeld. 
www.digitalegeletterdheid.nl

Digiwijzer

(Digiwijzer Nederland, 2021)
po 3-8, vo 1-2, so
Methode en leeromgeving digitale geletterdheid voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor speciaal onderwijs zijn aparte modules ingericht. Vier thema's: mediawijsheid, computational thinking, digitale informatievaardigheden en praktische ICT-vaardigheden. De thema's (modules) kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Per thema korte lessen met video's, interactieve vragen en soms te downloaden werkbladen, waar leerlingen ook zelfstandig mee aan de slag kunnen. Er kan op verschillende niveaus worden gewerkt. De lesstof wordt wekelijks geactualiseerd. Ondersteuning mogelijk: implementatie, digicoaches, e-learning, ouderavond etc.
https://digiwijzer.nl/

Get Digital (Ga Digitaal)

(Facebook.com)
po 7-8, vo 1-6
Programma voor digitaal burgerschap en welzijn. Vijf pijlers elk bestaande uit zes tot negen te downloaden lessen: digitale basisbeginselen (digitale toegang, digitaal burgerschap en digitale gezondheid, privacy en gegevensgeletterdheid), digitale gezondheid (verkenning en vorming van identiteit, positief/respectvol gedrag en veiligheid en gezondheid), digitale betrokkenheid (context, gegevenskwaliteit en mediageletterdheid), digitaal de controle nemen (burgerlijke en politieke betrokkenheid, productie van inhoud en de wet) en digitale mogelijkheden (kunstmatige intelligentie, computationeel denken, gegevens en digitale economie). Er is ook een onderdeel voor de jongeren en ouders/verzorgers.
https://www.facebook.com/fbgetdigital/educators

Go21­_

(Learnbeat, 2020)
vo 1-3
Met deze methode gaan leerlingen digitaal en zelfstandig aan de slag met alle leerlijnen van digitale geletterdheid. De opdrachten van meer dan 120 lessen zijn de leidraad van de methode en worden aangevuld met theorie en video’s. De docent heeft voortdurend inzicht in de voortgang van de klas.
https://learnbeat.nl/lesmateriaal

Handboek digitale geletterdheid 2021-2022

(Kennisnet, 2021)
po, vo
Dit nieuwe handboek is de opvolger van de versie uit 2017 en is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. Voor schoolleiders en schoolbestuurders maar ook voor leraren die inspiratie willen opdoen. Hoe ontwikkel je een visie op en implementeer je digitale geletterdheid in de praktijk? Het onderdeel met praktische tips is te vinden op wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/ met voorbeeldleerlijnen, lestips en projectideeën, checklists, etc. Het handboek is kosteloos te downloaden.
www.kennisnet.nl

Lab out of the box

(Probiblio)
vo, mbo 1-2
Lab out of the box biedt lesbrieven aan voor het vo en mbo over onder andere digitale geletterdheid. Bij de lesbrieven zijn lesmaterialen te downloaden om een les in digitale geletterdheid te verzorgen.
www.probiblio.nl

LerenDoenMaken

(LerenDoenMaken, 2017)
po 1-8, vo 1-2
Platform voor digitale geletterdheid met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: journalist/schrijver, programmeur/gameontwerper, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op domeinen, leergebieden en op niveau.
www.lerendoenmaken.nl

Mediawegwijs

(Mediawegwijs, 2017)
po 1-8, vo 1-2, sbo, pro
Leerlijn digitale geletterdheid voor alle vier domeinen (mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking) bestaande uit 49 lessen voor groep 1 t/m 8 primair onderwijs : groep 1-2 zeven lessen, groep 3-8 zeven lessen per leerjaar.  Er is ook een lessenreeks van 15 lessen voor onderbouw vo. Er zijn meer lessen in ontwikkeling. Vanuit het totaaloverzicht van lessen kan ook een themaleerlijn gekozen worden. Thema's:  echt & nep, filmen, gaming, hightech technieken, online identiteit, programmeren, robots en toekomstberoepen.  Vakdocenten van Mediawegwijs ondersteunen leraren door een train-de-trainer programma, studiedagen en ouderbijeenkomsten. Handleidingen staan op de website en kunnen via een licentie aangeschaft worden.
www.mediawegwijs.nl

Online Masters

(VodafoneZiggo, 2018-2022)
po 7-8, vo 1-2, vso
Gratis online lesprogramma met dertien interactieve lessen waarbij leerlingen ook hun smartphone kunnen gebruiken. Vier modules: Digital master, Creative master, Safe master en Social master. De leerlingen bekijken de video’s waarin de masters uit het vak de leerlingen meenemen in hun wereld. Met een handleiding voor leraren, werkbladen per module, toolkit voor ouderavond en digibordlessen.
www.online-masters.nl

Schoolblocks - Digitale geletterdheid vo

(Schoolblocks)
vo 1-2
Lesmateriaal voor digitale vaardigheden. Als doorlopende leerlijn of per module in te zetten. Modules: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en design. Naast aandacht voor theorie gaan leerlingen vooral praktisch aan de slag. Er is een doorgaande lijn mogelijk vanuit po 5-8 naar vo 1-2.
www.schoolblocks.nl

TMI - Digitale geletterdheid voor vo

(TMI Publishing, sinds 2020)
pro, vmbo 1-3, havo/vwo 1-3, vso
Maatschappelijke thema’s rondom alle domeinen van digitale geletterdheid in de taal van leerlingen. Praktisch aan de slag in een workhop over Online Shaming, Altijd aan, Online Haat, Money Mule Maffia of Scoop Hunters.
De digitale leeromgeving biedt lesmateriaal over tien thema’s: Online Verslaving, Online Shaming, Fake News, Influencer Marketing, Filterbubbel, Cybercrime, Online Haat, Chatgroepen, Online Muling en Databasis. TMI-gastdocenten kunnen via Project Based Learning ondersteuning bieden bij de lessenreeksen.
https://tmi.one

Wikiwijs - Digitale geletterdheid po-vo-(v)so

(Kennisnet)
po 1-8, vo, (v)so
Open lesmateriaal, tips en informatie voor de vier domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Speciaal voor het (v)so is er een themapagina met leermaterialen rond thema's zoals: veiligheid en privacy, nep en echt, zoeken en vinden.
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/