Leerlingenparticipatie en -inspraak

8 januari 2024

Hoe vergroot je de betrokkenheid van je leerlingen bij hetgeen op school en in de maatschappij gebeurt? Worden ze wel écht gehoord en serieus genomen?

Door SLO zijn in het kader van Student Voice vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om verantwoorde en democratische burgers te worden.

Kijk voor andere uitgewerkte ideeën en tools eens bij onderstaande suggesties.

Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs - visie en didactiek van Bèta Burgerschap, Tech Your Future, 2019. Doelgroep: po, vo 
Praktijkboek om aan de slag te gaan met Bèta Burgerschap waarbij leerlingen zich verdiepen in een maatschappelijk-technologisch vraagstuk, oplossingen bedenken en discussiëren over de consequenties voor verschillende betrokkenen. Ze nemen samen een beslissing over de meest optimale oplossing en reflecteren op hun leerproces en hun beslissing. Met suggesties en checklists om leeractiviteiten vorm te geven en uit te voeren. Gratis download na aanmelding.

De Dag Vandaag, FutureNL, 2023. Doelgroep po 3-8
Online platform met een gratis digitale agenda in twee varianten: voor groep 3-5 en voor groep 6-8. De Dag Vandaag maakt nieuwsitems over actuele gebeurtenissen waarmee aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mediawijsheid, vrijheid, democratie en kinderrechten. Met lesopdrachten, video’s, enquêtes en andere vormen van activatie waardoor participatie aan maatschappelijke vraagstukken wordt nagestreefd.

De democratische speelruimte-75 ideeën voor leerlingparticipatie, CED Groep, 2020. Doelgroep: po 1-8 
Download met 75 ideeën waarover je je leerlingen kunt laten meepraten, meedenken en meebeslissen.

Goed van startBazalt, 2018. Doelgroep: po 1-8
Herziene versie. ​Regels opstellen én handhaven, samen met je groep. Aanpak voor groep 5-8 en tips voor toepassing in groep 1-4. Met aanwijzingen voor specifieke activiteiten en doelgericht leraargedrag. Het biedt vijf coöperatieve klassenvergaderingen die in verschillende fasen zijn in te zetten.

Handboek Jeugdparticipatie, Kindercorrespondent, 2019. Doelgroep: po, vo
Ondertitel: Kinderen worden geen mensen, ze zijn het al. Hoe betrek je kinderen op een goede manier bij alles wat er in hun leven gebeurt? Thuis, op school en in de politiek. Jonge en oude deskundigen delen ter inspiratie hun tips en ervaringen. Op de website staan ook links naar filmpjes en uit het boek.

Leerlingfeedback, Stichting Leerkracht, 2019-2021. Doelgroep: po, vo, mbo
Leerlingfeedback gebruiken om de betrokkenheid van  leerlingen te vergroten en de kwaliteit van je lessen te verbeteren. Met video's en stappenplan.

Pak@ Democratie, De Kleine Ambassade, 2020. Doelgroep: po 6-8 
Lespakket waarmee leerlingen actief kunnen meedenken en meedoen in hun gemeente. Ze ontdekken hoe we er samen voor zorgen dat we in vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Bestaat uit een Pak@ doos met kant-en-klaar lesmateriaal om de opdrachten uit te voeren; een docentenhandleiding en een online omgeving. Kan specifiek op de eigen gemeente worden afgestemd.