School in de samenleving

4 december 2023

Leerlingen gaan elke dag van huis naar school en die school staat in een wijk, maar wat weten de leerlingen eigenlijk over die wijk? Wat gebeurt er, wie wonen er, wat speelt er, hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een betere wijk? Laat ze zelf op onderzoek uitgaan of nodig iemand uit (bijvoorbeeld de wijkagent) om er over te vertellen. Ook onderstaande voorbeelden brengen je vast op ideeën.

Adopteer een monument- basisonderwijs, Nationaal Comite 4 & 5 mei, 2020. Doelgroep: po 7-8, vo 1-2
Landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt 'adopteren'. Er is ook een versie voor voortgezet onderwijs
Leerlingen maken kennis met de traditie en de rituelen van herdenken en besteden aandacht aan de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal achter het geadopteerde monument.
Het lesmateriaal is vernieuwd. Het bestaat onder andere uit een docentenhandleiding en leerlingenwerkboek met onderzoeksdossier en herdenkingsplan. Ook zijn er denkvragen die leerlingen prikkelen tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. De lessen staan in een digitale leeromgeving.

Adopteer een verzorgingshuis, Stichting Creatief Onderwijs. Doelgroep: po 7-8, vo 
Dit programma wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners van, in de buurt gelegen, verzorgingshuizen en daarmee ook de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren stimuleren. Deelnemende scholen kunnen hiervoor een '1000 maal dankpremie' ontvangen. Op de website zijn ook suggesties voor jong-oud-activiteiten te vinden.

Cartograaf! Mijn ideale woonwijk, Auteursbond, sectie educatieve auteurs, 2018. Doelgroep: po 7-8
Educatieve parel 2018. Gratis te downloaden les voor burgerschap en aardrijkskunde. Leerlingen ontwerpen hun ideale woonwijk en leren rekening te houden met behoeftes van verschillende bewoners. Ze worden zich zo bewust van hun eigen identiteit in relatie tot de identiteit van anderen.

​Filmproject - De school in de wijk, Stichting De frisse blik, 2014. Doelgroep: po 3-8, vo 1-2
De Frisse blik biedt workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Het schoolbrede filmproject - De school in de wijk is voor groep 3-8.

Handboek School in de samenleving, de Samenlevingsgerichte School van de 21e eeuw, CPS, 2015. Doelgroep: po, vo
In het handboek staat beschreven waarom het noodzakelijk is dat scholen samenlevingsgericht worden. Het bevat theoretische achtergronden, handvatten, aansprekende voorbeelden uit de praktijk, een concreet stappenplan en praktische bijlagen.

Onze school is presentStichting Present, 2017. Doelgroep: po 1-8
Een Presentproject draagt bij aan actief burgerschap in de buurt van de school. In samenwerking met een lokale Stichting Present kiezen de leerlingen een project, waarin ze met inzet van hun talenten iets doen voor anderen in de omgeving van de school.​ Leerlingen maken kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Handleiding en werkbladen voor groep 1-8.

De Vreedzame Wijk, CED-groep en Stichting Vreedzaam, 2013. Doelgroep: po 1-8
Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Invoering van De Vreedzame Wijk vindt alleen plaats onder begeleiding van Stichting Vreedzaam.