Student voice

11 maart 2024

Door SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om verantwoorde en democratische burgers te worden.

Student Voice is het hebben van een stem, het krijgen van de mogelijkheid om deze stem te uiten, het hebben van een recht om gehoord te worden en het krijgen van een reactie en het kunnen uitoefenen van invloed op besluitvorming. (Lundy, 2007)

Leerkrachten primair onderwijs kunnen de tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs. Zie ook het vierstappenplan 'Geef je leerlingen een stem in het leerplan (pdf, 2.2 MB)'.

Elke tool kent een korte beschrijving van het instrument, inclusief de opzet en het doel waarop de Student Voice zich richt. De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.

Tooloverzicht
​Tool Student Voice ​Doel

Fiets van Jansen: didactisch model voor leerlingparticipatie (pdf, 922 kB)

Learning, using the principles of Jansen's bicycle (pdf, 202 kB)

​Het betrekken van de studenten bij het activeren van het eigen leerproces en (aanwezige) voorkennis.

Inspraakladder: onderwijskundigmodel voor leerlingparticipatie (pdf, 1.6 MB)

Educational ladder of student participation (pdf, 268 kB)

​Het inventariseren van de huidige en gewenste mate van leerlingparticipatie in onderwijsactiviteiten.

Spinnenwebmodel: leerlingparticipatie in samenhang (pdf, 847 kB)

The spider web: framework for assessing student participation (pdf, 260 kB)

​Het betrekken van leerlingen bij diverse aspecten van onderwijsactiviteiten, zoals toetsing, groeperingsvormen.

Curriculumonderh​andeling: besluitvorming en leerlingparticipatie (pdf, 922 kB)​ (herziene versie)

The curri​culum negotations method (pdf, 217 kB)

​Het betrekken van leerlingen bij het besluitvormingsproces over hun onderwijsleerproces.


De tools zijn ontwikkeld in het kader van een Europees samenwerkingsproject – Student Voice: the BRIDGE to learning. Deelnemende landen zijn: Hongarije, Ierland, Schotland, Slovenië, Nederland.
Meer informatie: voiceofstudents.eu

contactpersoon

Annette van der Laan 270

toon meer

Sector