Rekenen & wiskunde praktijkonderwijs

11 september 2020

thema's

Thema_Rekenachterstand

rekenachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst.

Thema_Rekenachterstand

rekenen in andere vakken

Rekenen in andere vakken is bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen in andere vakken vorm te geven.