Onderwijsdoelen praktijkonderwijs

25 juli 2023

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Scholen voor praktijkonderwijs moeten hun onderwijs zo veel mogelijk baseren op de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Verder geldt voor het praktijkonderwijs referentieniveau 1F en waar mogelijk 2F. Dit referentieniveau beschrijft wat leerlingen aan het einde van de opleiding zouden moeten kunnen. Er is in het praktijkonderwijs geen centrale eindtoets of eindexamen.

Moeten mijn leerlingen ook examen doen?

Nee. Leerlingen aan het praktijkonderwijs krijgen een schooldiploma praktijkonderwijs als ze de school verlaten. Leerlingen kunnen wel IVIO-examens  doen voor rekenen-wiskunde, zodat ze certificaten behalen (op niveau <1F, 1F, 2F, (3F)…). Deze examens worden ook op het mbo gemaakt.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben om referentieniveau 1F te halen?

In het project Passende perspectieven heeft SLO leerroutes ontwikkeld voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Voor zml-leerlingen uit het speciaal onderwijs zijn leerlijnen en materialen ontwikkeld bij Rekenboog.zml . Die kun je ook gebruiken in het praktijkonderwijs.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Suzanne Sjoers 270

benieuwd naar de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s?

Volg hier de ontwikkelingen: