onderwijsdoelen praktijkonderwijs

8 mei 2020

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Scholen voor praktijkonderwijs moeten hun onderwijs zo veel mogelijk baseren op de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Verder geldt voor het praktijkonderwijs referentieniveau 1F en waar mogelijk 2F. Dit referentieniveau beschrijft wat leerlingen aan het einde van de opleiding zouden moeten kunnen. Hier kun je meer lezen over referentieniveaus rekenen. Er is in het praktijkonderwijs geen centrale eindtoets of eindexamen.

Moeten mijn leerlingen ook examen doen?

Nee. Leerlingen aan het praktijkonderwijs krijgen een schooldiploma praktijkonderwijs als ze de school verlaten. Leerlingen kunnen wel IVIO-examens  doen voor rekenen-wiskunde, zodat ze certificaten behalen (op niveau <1F, 1F, 2F, (3F)…). Deze examens worden ook op het mbo gemaakt.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben om referentieniveau 1F te halen?

In het project Passende perspectieven heeft SLO leerroutes ontwikkeld voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Voor zml-leerlingen uit het speciaal onderwijs zijn leerlijnen en materialen ontwikkeld bij Rekenboog.zml . Die kun je ook gebruiken in het praktijkonderwijs.


contactpersoon

Ria Brandt

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: