Passende perspectieven praktijkonderwijs: doelenoverzichten taal en rekenen bij de sectoren


22 mei 2019
Het hele onderwijsveld, van primair en speciaal (basis-)onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, heeft te maken met de referentieniveaus, dus ook het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt. In deze publicatie zijn de doelenoverzichten bij de sectoren opgenomen.

auteur SLO: Marjolein Haandrikman, Annette van der Laan
jaar van uitgave: 2015

Haandrikman, M., & Laan, A. van der (2015). Passende perspectieven praktijkonderwijs: doelenoverzichten taal en rekenen bij de sectoren. Enschede: SLO.


toon meer