Gäby van der Linde


Gäby van der Linde-Meijerink werkt bij SLO als curriculumontwikkelaar/onderwijskundige. Zij is binnen het primair onderwijs inhoudelijk betrokken bij thema’s rondom digitale geletterdheid , het Jonge Kind (educaties en onderwijs aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar), uitwerkingen van het onderwijsaanbod in inhoudslijnen met aanbodsdoelen en bij het programma actualisatie kerndoelen. Daarnaast is ze ook betrokken bij enkele sectoroverstijgende thema’s zoals samenhang, leermiddelen, kansengelijkheid en toetsing (waaronder formatief evalueren).

Ze wil curriculumontwikkeling vormgeven vanuit theorieën, innovatie-inzichten en (eigen) praktijkervaring. Belangrijk uitgangspunt bij haar werkzaamheden zijn het streven naar maatwerk in co-creatie, het realiseren van 'goed' onderwijs aan alle kinderen én uitgaan van kracht en talenten van een ieder en het samen ontwerpen van onderwijs.

Gäby heeft ervaring als leerkracht basisonderwijs en ruime expertise op het gebied van onderwijskunde en ortho)pedagogiek.