De vakken in het profiel Economie en Maatschappij

16 januari 2024

De verplichte vakken in het profiel Economie en Maatschappij
HAVO [1] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Wiskunde A (of B) [4]

320 (360)

Wiskunde A (of B) [2]

520 (600)

Economie 400 Economie 480
Geschiedenis 320 Geschiedenis 440

In het onderstaande schema staan de vakken waaruit een leerling kan kiezen. De leerling moet in dit profiel één profielkeuzevak kiezen. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één.

Profielkeuzevakken in het profiel Economie en Maatschappij
HAVO [3] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Moderne vreemde taal

400

Moderne vreemde taal

480

Aardrijkskunde 320 Aardrijkskunde 440
Maatschappijwetenschappen 320 Maatschappijwetenschappen 440
Bedrijfseconomie 320 Bedrijfseconomie 440

Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken.

[1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[2] De school beslist of het vak Wiskunde B in het profiel Economie en Maatschappij wordt aangeboden.
[3] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.