De vakken in het profiel Natuur en Techniek

25 juli 2023

De verplichte vakken in het profiel Natuur en Techniek
HAVO [1] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Wiskunde B

360

Wiskunde B

600

Natuurkunde 400 Natuurkunde 480
Scheikunde 320 Scheikunde 440

In het onderstaande schema staan de vakken waaruit een leerling kan kiezen. De leerling moet in dit profiel één profielkeuzevak kiezen. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één.

Profielkeuzevakken in het profiel Natuur en Techniek
HAVO [2] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Informatica

320

Informatica

440

Biologie

400

Biologie

480

NL&T

320

NL&T

440

Wiskunde D

320

Wiskunde D

440

O&O [3]

360

O&O [3]

440

Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken.

[1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[2] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[3] Alleen op scholen die daarvoor toestemming van het ministerie van OCW hebben; op technasia is het een verplicht vak in dit profiel.