De vakken in het profiel Natuur en Gezondheid


De verplichte vakken in het profiel Natuur en Gezondheid
HAVO [1] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Wiskunde A (of B) [2]

320 (360)

Wiskunde A (of B) [2]

520 (600)

Biologie 400 Biologie 480
Scheikunde 320 Scheikunde 440

In het onderstaande schema staan de vakken waaruit een leerling kan kiezen. De leerling moet in dit profiel één profielkeuzevak kiezen. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één.

Profielkeuzevakken in het profiel Natuur en Gezondheid
HAVO [3] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Natuurkunde

400

Natuurkunde

480

NL&T

320

NL&T

440
Aardrijkskunde 320 Aardrijkskunde 440
O&O [4] 360 O&O [4] 440

Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken.

[1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[2] De school beslist of het vak Wiskunde B in het profiel Natuur en Gezondheid wordt aangeboden.
[3] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[4} Allen op scholen die daarvoor een beschikking van het ministerie van OCW hebben; op technasia is het een verplicht vak in dit profiel.