De vakken in het profiel Cultuur en Maatschappij

30 september 2021

De verplichte vakken in het profiel Cultuur en Maatschappij
HAVO [1] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Wiskunde C (A of B) [2]

480(520/600)

Moderne vreemde taal 400
Geschiedenis 320 Geschiedenis 440

In het onderstaande schema staan de vakken waaruit een leerling kan kiezen. De leerling moet in dit profiel twee profielkeuzevakken kiezen, één 'maatschappijvak en één 'cultuurvak'. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één.

Profielkeuzevakken in het profiel Cultuur en Maatschappij
HAVO [3] VWO
Vak

Studielast

Vak

Studielast

Aardrijkskunde (maatschappijvak)

320

Aardrijkskunde (maatschappijvak)

440

Maatschappijwetenschappen (maatschappijvak) 320 Maatschappijwetenschappen (maatschappijvak) 440
Economie (maatschappijvak) 400 Economie (maatschappijvak) 480
Moderne vreemde taal (cultuurvak) 400 Moderne vreemde taal (cultuurvak) 480
GTC/LTC (cultuurvak) 760

Kunstvak (cultuurvak)

320

Kunstvak (cultuurvak)

480

Filosofie (cultuurvak)

320

Filosofie (cultuurvak)

480

Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken.

[1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[2] De school beslist of het vak Wiskunde A en/of B in het profiel Cultuur en Maatschappij wordt aangeboden.
[3] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.