Gemeenschappelijk deel


De vakken in het gemeenschappelijke deel
HAVO [1] VWO
Vak Studielast Vak Studielast
Nederlands 400 Nederlands 480
Engels 360 Engels 400
Tweede moderne vreemde taal [2] 480
Maatschappijleer 120 Maatschappijleer 120

Lichamelijke Opvoeding

120

Lichamelijke Opvoeding

160
CKV 120 CKV of KCV 160

Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken.

[1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006.
[2] Gymnasium: klassieke taal (600 studielasturen)