klassieke talen vwo

24 september 2020

thema's

Thema_Lesboeken Rome- of Griekenlandreis_2

ithaka

Geef richting aan de integratie van taal en cultuur en reflectie op het eigene via het vreemde.

Thema_Lesboeken Rome- of Griekenlandreis_3

vakvisie

Door de vakvereniging classici Nederland (VCN) geformuleerde en gevalideerde visie op de waarde van de gymnasiale vorming.