Lesmethoden onderbouw

29 januari 2024

In de laatste jaren zijn alle bestaande lesmethodes ingrijpend herzien. Daarnaast zijn er nieuwe methodes ontwikkeld. De docent voor de klas wordt betrokken bij dit proces door bijvoorbeeld zijn wensen kenbaar te maken in een gebruikersenquête (Eisma) of door zelf lesmateriaal mee te ontwikkelen (Staal & Roeland).

Klassieke lesmethodes voor de 21ste eeuw

Veel aandacht is er voor de digitale component van de methodes. Methodemakers bieden naast het papieren boek een tabletversie of een eigen digitale leeromgeving ter aanvulling op het boek ​of de keuze voor een compleet digitale leeromgeving in plaats van het papieren boek. Het is ook mogelijk om een methode deels digitaal en deels in hardcopy te bestellen. Zo bied je jouw leerlingen ​de voordelen van directe feedback en gepersonaliseerd oefenen en de mogelijkheid om - al bladerend - een overzicht te verkrijgen over de opgebouwde kennis van de cultuur of de basisgrammatica.

Overzicht van het aanbod

Grieks:

 • Argo 2021. tweede geheel herziene druk. Een avontuurlijke reis op de Argo door de taal en cultuur van het klassieke Griekenland. In deze vernieuwde editie is er extra aandacht voor de introductie van het vak. In de beide hulpboeken zijn leerdoelsturing en RTTI-codering opgenomen.
 • Chaire 2017​. Uniek concept: op reis met Roel door de Griekse taal en cultuur.​​ Tijdens deze reis krijgen Roels ‘reisgenoten’ het klassiek Grieks onder de knie, zodat zij deze verhalen in hun oorspronkelijke taal kunnen lezen.
 • Kosmos 2014​. Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken.
 • Olympos 2020. Logisch, helder, overzichtelijk. De methode biedt per hoofdstuk één grammaticaonderwerp in een logisch opgebouwde grammaticaleerlijn.
 • Pallas herzien 2015/16​. Uitdagender en sneller.

Latijn:​​​

 • Caesar 2016​. Caesar introduceert de grammatica in de meest logische volgorde op een eenvoudige en beeldende manier​ met zinnen en oefeningen. Afsluitend volgt een Latijnse tekst.
 • Disco 2018/2019. 5de druk: De methode Disco-Studeo-Lego-Video is een complete methode Latijn, waarin veel aandacht wordt besteed aan vertaaldidaktiek en zelfstandig werken.
 • Fortuna 2005​. Een geleidelijke opbouw van woordenschat en basisgrammatica aan de hand van een cultuur-historisch chronologische verhale​nlijn.
 • LLpsI 2010​. De originele methode ​​Lingua Latina per se Illustratavan Hans Ørberg is aangepast aan de huidige leerbehoeften met audiomateriaal en digitale oefeningen. Leer Latijn op een natuurlijke manier volgens de inductieve contextuele methode.
 • Lingua Latina. De lessen zijn opgebouwd uit een zich herhalend aantal blokken, die de leidraad vormen voor het te volgen leerproces. Aan de hand van opeenvolgende instructies wordt de (zelfstandig werkende) leerling door elke les geleid.
 • Minerva 2023/24. ​Innovatief en uitdagend. Het is een leergang die de leerling aan de hand van korte en boeiende teksten snel tot het lezen van authentieke Latijnse teksten brengt. ​
 • S.P.Q.R 2020, tweede geheel herziene druk. De methode biedt grammatica in overkoepelende thema's aan in een steile leer curve. De opdrachten bij de cultuurhistorische teksten en bij de Latijnse teksten activeren het begrijpend lezen, ondersteunen leesstrategieën en nodigen uit tot tekstreflectie.
 • Via Latina 2012.​​ ​​​​​​​​Een geïntegreerde leerroute voor de Latijnse taal en cultuur waarbij verwerven van kennis samengaat met het verwerven van inzicht en vaardigheden en de zelfstandigheid van de leerling wordt bevorderd.
 • Vivat Roma 2011​.​​​ De opvolger van Roma volgt de verhaallijn van Aeneas in tekst en rijke illustraties. Het grammatica-aanbod is opgedeeld in kleine eenheden van uitleg en oefeningen. ​