Organisaties en netwerken

7 december 2023

Organisaties

De vakvereniging voor classici (VCN)

De VCN (Vereniging van Classici in Nederland) behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: GTC (Griekse Taal & Cultuur) en LTC (Latijnse Taal & Cultuur).​

De website heeft ook een besloten deel alleen voor leden. De inlogprocedure staat beschreven in het colofon van het Bulletin.
Door lid te worden van de VCN kan jij ook bijdragen aan het voortbestaan van het vak GLTC.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid. Het NKV belicht alle facetten van de Oudheid (Klassieke talen, archeologie, geschiedenis) en organiseert jaarlijks vele lezingen, excursies en leeskringen. Leden krijgen vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot alle activiteiten. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Netwerken

Klassieken.nu is een initiatief van de Vereniging Classici Nederland (VCN) om de vakken GTC en LTC onder de aandacht te brengen van het grote publiek en de relevantie en waarde van de Klassieken vandaag de dag te laten zien. Op de website staan testimonials, interviews, korte berichten en afbeeldingen, alles wat op een aansprekende manier duidelijk maakt hoezeer GLTC verweven is met onze moderne samenleving en hoeveel we er als samenleving aan kunnen hebben.

Tijdschriften

Lampas, vaktijdschrift voor classici

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke Oudheid bezighoudt. Het beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming in het voortgezet onderwijs anderzijds. 
Lampas verschijnt vier keer per jaar. Hier vind je meer informatie.

Hermeneus

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) geeft vijf keer per jaar Hermeneus uit, een geïllustreerd, populair-wetenschappelijk tijdschrift.
Het blad Hermeneus belicht alle aspecten van de klassieke beschaving: van Zeus tot Achilles, van Homerus tot Augustinus, van Socrates tot Plotinus, van Perikles tot Constantijn, van opgravingen tot musea. Maar ook: hoe de gewone Griek en Romein dacht, leefde en werkte. Ook bèta-onderwerpen, architectuur, economie, biologie, geneeskunde etc... komen aan de orde. Het tijdschrift is ingesloten bij het lidmaatschap van het NKV.

Alle artikelen van de jaargangen 1 - 78 (1928-2006) van Hermeneus zijn digitaal te raadplegen. 
Kijk op Hermeneus online.

Roma Aeterna

Roma Aeterna is het enige Nederlandse tijdschrift met exclusieve aandacht voor de Eeuwige Stad. Het presenteert recente, wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier en is rijk geïllustreerd. Roma Aeterna beperkt zich niet tot een specifiek tijdvak.

De artikelen zijn online te lezen. Je kunt Roma Aeterna steunen door donateur te worden. Kijk op Roma Aeterna

contactpersoon

Muriel de Monnink 270