ITHAKA gaf je de reis...

25 juli 2023

Op weg naar reflectie op het eigene en het vreemde in het literatuuronderwijs klassieke talen

Reflectie op het eigene via het vreemde is het hoofddoel van het literatuuronderwijs klassieke talen. Docenten kunnen dit hoofddoel bereiken door in hun lessen taal en cultuur te integreren. Kokkie van Oeveren heeft in haar promotieonderzoek een vakdidactische aanpak ontwikkeld om hieraan vorm te geven: het ITHAKA-instrument. Hieronder wordt het docentenmateriaal dat past bij die aanpak gepresenteerd.

Deel I - Op reis naar ITHAKA

Het eerste deel is de docentenhandleiding Op reis naar ITHAKA. De docentenhandleiding bevat een uitwerking van de theoretische uitgangspunten die aan het vakdidactisch instrument ten grondslag liggen. De docentenhandleiding is bedoeld om een docent de benodigde achtergrond te bieden om deze aanpak in zijn literatuurlessen in de bovenbouw vorm te kunnen geven.

Deel II - ITHAKA-instrument

Deel II, bevat het vakdidactisch instrumentarium, het ITHAKA-instrument. Dit instrument levert de concrete didactische uitwerking van de in de docentenhandleiding besproken uitgangspunten. Het ITHAKA-instrument is een stappenplan voor het ontwerp van literatuurlessen waarin taal en cultuur geïntegreerd zijn en die leiden naar reflectie op het eigene via het vreemde.

ithaka-model

Deel III - Voorbeelduitwerking bij Livius, Bacchanalia

Deel III bevat een uitgewerkt voorbeeld van het ITHAKA-instrument bij Livius, Bacchanalia. De docent kan in deel III zien hoe het stappenplan van deel II concreet vorm krijgt.

Deel IV - ITHAKA-toetsmatrijs met voorbeelden

Deel IV bevat de ITHAKA-toetsmatrijs met voorbeelden van toetsvragen die aansluiten bij de aanpak volgens het ITHAKA-instrument.

Theoretische achtergronden

Meer weten over de theoretische achtergronden, lees dan de basis voor dit materiaal, het promotieonderzoek van Kokkie van Oeveren. Aan dit onderzoek hebben ruim 50 docenten klassieke talen meegewerkt.

contactpersoon

Muriel de Monnink 270