Evaluatie examenprogramma economie voor havo


10 april 2019

Verslag van een tweejarig pilotproject dat tot doel had het examenprogramma economie, zoals door de commissie Teulings geadviseerd, te evalueren. Het doel van de pilot was het beantwoorden van de vraag of dit examenprogramma toetsbaar, haalbaar en onderwijsbaar is. De algemene conclusie die getrokken kan worden, is dat het examenprogramma op elk van bovengenoemde punten positief scoort. Pilotdocenten bleken goed instaat om een aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend onderwijsaanbod te creëren en een passend en haalbaar schoolexamen samen te stellen.


auteur extern: Welp, E., Dieteren, N., Kneppers, H.C.
jaar van uitgave: 2009

Welp, E.J.M., Dieteren, N., & Kneppers, H.C. (2009). Evaluatie examenprogramma economie voor havo. Enschede, SLO.