digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

23 oktober 2023

Factsheet

Over de mate waarin leerlingen digitaal geletterd zijn, zijn nog geen structurele onderzoeksresultaten in Nederland. In opdracht van de Onderwijsinspectie wordt gewerkt aan een peilingsonderzoek voor po en voor onderbouw vo.

Gegevens uit andere Nederlandse onderzoeken die iets zeggen over het onderwijs in digitale geletterdheid en de digitale geletterdheid van leerlingen, hebben we op een factsheet gezet.

picto-BV-DG-factsheet

download Factsheet (pdf, 551 kB)

Deze factsheet kun je gebruiken om het gesprek aan te gaan met collega's over digitale geletterdheid in jouw onderwijssituatie. Dit is een goede eerste stap naar de implementatie van digitale geletterdheid. Zie ook het stappenplan.

Factsheetbronnen

De informatie op deze factsheet komt uit de volgende publicaties:

Demaret, N., Van Kessel, M., & Van Rooyen, L. (2021). Rapport praktijkonderzoek digitale geletterdheid po-vo. SLO en Kennisnet.

DUO. (2021). Monitor Digitale Geletterdheid in het PO. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

DUO. (2021). Monitor Digitale Geletterdheid in het VO. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

DUO. (2023). Rapportage Quick Scan Pijnpunten digitale geletterdheid. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

Kennisnet. (2020). Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid. Kennisnet.

Van den Dool, A. (2021). Online vaardig begint offline. Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig Gedrag. CHOICE insights + strategy.