Eindtermen van verplichte schoolexameneenheden

13 december 2019

De eindtermen van de exameneenheden die op het schoolexamen moeten worden geëxamineerd zijn als volgt geformuleerd:

NASK2/K/4 Mens en omgeving: gebruik van stoffen

  • De kandidaat kan van een aantal (afval)stoffen de gevaren noemen, en veiligheidsmaatregelen noemen ter voorkoming van persoonlijke schade en milieuschade.
  • De kandidaat kan verschillende methoden voor de productie en distributie van drinkwater beschrijven.​

NASK2/K/6 Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties

  • ​De kandidaat kan beschrijven hoe veilig en verantwoord moet worden omgegaan met stoffen en straling.​

NASK2/K/8 Reinigingsmiddelen en cosmetica

  • ​De kandidaat kan een aantal was-, reinigings- en oplosmiddelen en cosmetische middelen noemen, en de werking en/of toepassing beschrijven van een aantal van deze middelen.​

NASK2/K/9 Chemie en industrie

  • De kandidaat kan eigenschappen en toepassingen van metalen noemen, enkele bereidingsprocessen van metalen beschrijven, en het verschil tussen edele en andere metalen noemen.
  • De kandidaat kan de bewerking van aardolie in raffinaderijen en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten beschrijven.
  • De kandidaat kan de vorming van polymeren beschrijven en enkele voordelen van toepassingen van polymeren noemen.

NASK2/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  • ​De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.​