De preambule

13 december 2019

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen.

 1. Werken aan vakoverstijgende thema's;
 2. Leren uitvoeren;
 3. Leren leren;
 4. Leren communiceren;
 5. Leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 6. Leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak NASK2 gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • Oriëntatie op leren en werken (NASK2/K/1);
 • Basisvaardigheden (NASK2/K/2);
 • Leervaardigheden in het vak scheikunde (NASK2/K3).
Sectoren voor het vak NASK2
Exameneenheid gl/tl
NASK2/K1 Oriëntatie op leren en werken SE CE
1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang en de rol aangeven van scheikunde in de maatschappij. X
NASK2/K/2 Basisvaardigheden SE CE
2. De kandidaat beheerst basisvaardigheden die betrekking hebben op communiceren, (samen)werken, informatie verwerven en verwerken en het uitvoeren van berekeningen. X
NASK2/K/3 Leervaardigheden in het vak scheikunde SE CE

3. De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:

 • het opbouwen van scheikundige begripskennis;
 • het toepassen van rekenvaardigheden binnen de scheikunde, waaronder het rekenen met grootheden en eenheden en het uitvoeren van berekeningen met formules en het opzetten van redeneringen;
 • het gebruiken van scheikundige apparatuur, daarmee experimenten uitvoeren en de resultaten interpreteren;
 • het doen van onderzoek en het uitvoeren en evalueren van een ontwerpproces, daarbij rekening houdend met de veiligheid.
X X