Afstemming met beroepsgerichte vakken

13 december 2019

Veel scholen werken aan het realiseren van samenhang tussen de beroepsgerichte programma's en de algemeen vormende vakken in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Scholen onderkennen het belang hiervan.

Leerlingen leren meer als ze de samenhang tussen vakken zien. Vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde of biologie worden voor leerlingen boeiender als ze de betekenis van het geleerde ervaren en beseffen dat het in hun latere leven handig kan zijn als ze een handleiding in het Engels kunnen lezen, de inhoud van een voorwerp kunnen uitrekenen of een elektrische schakeling kunnen maken. Voor docenten biedt samenhang de mogelijkheid om efficiënter en effectiever te werken. Meer samenhang in de vakken betekent minder fragmentatie en minder overlap van leerstof. De leerstof is een afgestemd geheel, dat ook in didactische zin eenduidig kan worden aangeboden.

Docenten kunnen zich een beeld vormen van concrete opdrachten vanuit verschillende gezichtspunten:

  • Vanuit de beroepsgerichte docent: hoe kan ik in de praktijkopdrachten onderdelen van de avo-vakken verweven?
  • Vanuit de docent van een algemeen vormend vak: bij welke onderwerpen uit mijn vak kan ik in de avo-lessen werken met zinvolle, betekenisvolle contexten?