Afstemming met avo-vakken

10 november 2022

Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak scheikunde aan de taalvaardigheden van de leerling is afstemming met de talen wenselijk.

Afstemming tussen scheikunde en Nederlands

Daarbij is het van belang dat:

  • docenten scheikunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen;
  • docenten Nederlands weten op welke problemen allochtone leerlingen kunnen stuiten bij het bestuderen van scheikundige vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als vakliteratuur en artikelen;
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen scheikunde.

Een voorbeeld

Houden van een (forum)discussie over een scheikundig onderwerp:

  • een beknopte voordracht maken over bijvoorbeeld: kernenergie, milieuverontreiniging, klimaatverandering, zonne- en windenergie;
  • de voordracht presenteren;
  • een discussie voeren over drie (vooraf bedachte) stellingen.

Afstem​ming tussen scheikunde en Engels/Duits​

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat ze bij scheikunde vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit goed geïllustreerde Engelse en Duitse websites. Uit vernieuwende scheikundeprojecten in Duitsland (Chemie im Kontext) en Groot-Brittannië (twenty first century science education) komt volop leerlingenmateriaal beschikbaar dat zo duidelijk is dat het zonder vertaling in het Nederlandse onderwijs kan worden ingezet. Bij Science Across the World is een reeks internationale onderzoeksopdrachten beschikbaar.