Afsluitende toetsing

24 maart 2020

Het schoolexamen heeft een afsluitend karakter. Het toetst onderdelen van de examenprogramma's op 'eindniveau'.

Het afsluitende karakter kenmerkt zich door:

  • summatieve toetsen, dus geen voortgangs- en diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en beoordeling van aanwezigheid, te laat komen etc.;
  • een beperkt aantal toetsen per vak, dus geen stapeling van kleine tussentoetsen;
  • toetsing hoofdzakelijk in het examenjaar.

Aandachtspunten en tips

  • Toets niet onnodig dubbel: onderdelen uit het examenprogramma worden bij voorkeur niet meer dan één keer getoetst;
  • Zorg ervoor dat de toetsen van het schoolexamen een substantiële hoeveelheid leerstof bevatten;
  • Voorkom veel toetsen: veel toetsen maakt het lastig de kwaliteit van alle toetsen te borgen en maakt de kans op fouten groter.