Leesvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In de tabellen in de downloads is de exameneenheid MVT/K/4 Leesvaardigheid gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende 'can do'-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

De eerste tabel betreft vmbo-bb en de tweede tabel betreft vmbo-kb, vmbo-gl en vmbo-tl. Voor gl en tl zijn de eindniveaus gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014).

In de eerste kolom staat de exameneenheid MVT/K/4 Leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK-niveau waarop het CE leesvaardigheid gebaseerd is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende 'can do'-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Voor het ontwikkelen van leesopdrachten kan hieruit geput worden.