Subdomein E1: Meetkundige vaardigheden

8 december 2022

Dit subdomein is de eerste van vier subdomeinen van domein E: Meetkunde met coördinaten. De globale eindterm ervan is in het examenprogramma als volgt geformuleerd:
​​​​De kandidaat kan meetkundige eigenschappen van objecten onderzoeken en bewijzen en kan daarbij gebruik maken van meetkundige en algebraïsche technieken en van ICT.

In het cTWO eindrapport Denken en Doen​ staat over dit subdomein het volgende:

"Overigens is in het SE een subdomein E1 opgenomen teneinde met ICT onderzoek te verrichten binnen de meetkunde. De pilotdocenten gaven aan dat ze daar in deze​ pilotfase nog weinig aan toe zijn gekomen. In dit subdomein is ook het woord ‘meetkundig’ toegevoegd, mede op aandringen van de docenten. Door deze aanvulling past de eindterm niet alleen beter bij de intentie van cTWO, maar ook bij de syllabus, en dus bij de praktijk in de pilot, omdat in de syllabus specificaties zijn opgenomen over bijvoorbeeld het gebruik van Thales en gelijkvormigheid."

​​Suggesties om subdomein E1 uit te breiden:

  • ICT: meetkundige applets met GeoGebra en/of Cabri;
  • (niet-)Euclidische meetkunde, Euclides en zijn werk 'De Elementen';
  • bolmeetkunde met aandacht voor boldriehoeksmetingen;
  • plaatbepaling en navigatie (NLT -module)​​​​​​;
  • landmeetkunde (lesmateriaal/opdrachten via lerarenopleiding)​.