Het examenprogramma

27 juli 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A          Vaardigheden
Domein B          Functies, grafieken en vergelijkingen
Domein C          Differentiaal- en integraalrekening
Domein D          Goniometrische functies
Domein E          Meetkunde met coördinaten
Domein F          Keuzeonderwerpen

Het centraal examen

Het centraal examen heeft betrekking op domeinen B, C , D en E in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
Het CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvTE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.

​Het schoolexamen

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

  • subdomein E1;
  • domein F;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.