Domein F: keuzeonderwerpen

17 augustus 2021

Dit domein omvat een of meer keuzeonderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is 40 uur. In de afgelopen jaren zijn veel mogelijkheden voor het invullen van een keuzeonderwerp ontwikkeld.

​​​​Enkele voorbeelden zijn:

 • Elke wiskundemethode biedt wel een aantal keuzeonderwerpen aan, voorzien van de nodige theorie en bijbehorende opdrachten.
 • Het is mogelijk om onderwerpen uit het programma van wiskunde C vwo te gebruiken als keuzeonderwerp bij wiskunde B. Denk daarbij specifiek aan domein F: Logisch redeneren en domein G: Vorm en Ruimte.
 • Keuzemodules verspreid en/of ontwikkeld  door vaksteunpunt​​en wiskunde
 • In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zebra-reeks. ​​​​​​Sommige daarvan lenen zich goed voor gebruik als keuzeonderwerp. Ook kan zo'n boekje gebruikt worden als uitgangspunt voor een praktische opdracht.
  De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks, nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes.
 • Onderdelen uit de Statistiek en kansrekening.
 • In het materiaaloverzicht wiskunde D  zoals cTWO verzameld heeft, staan veel bruikbare suggesties
 • Door de herziening van de examenprogramma's zijn onderwerpen, die voorheen wél in het wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C programma voorkwamen, uit het programma verdwenen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Grafen en Matrices
  • Lineair programmeren
  • Voorraadproblemen
  • Wachttijdtheorie
  • Voorraadproblemen
   De eerste twee onderwerpen kennen een lange traditie, ook in oude eindexamens, waarmee een bron van toetsing beschikbaar is.