Toetsen in het schoolexamen

13 december 2019

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde B vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B vwo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

De onderdelen van het schoolexamen​

​​Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Subdomein E1: Meetkundige vaardigheden
  • Domein F: Keuzeonderwerpen.

Voorbeelden en hulpmiddelen​​

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal​​
  • praktische opdrachten
  • toetsmatrijs.