Specifieke aandachtspunten

9 maart 2023

​​​​​​​​​​In dit deel van de handreiking is informatie te vinden over ee​n aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.

Het betreft de volgende onderwerpen:

Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • standpunten van cTWO
  • kernconcepten
  • wiskundige denkactiviteiten (WDA)

De rol van ICT​

De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Voorkennis

Hier vind je een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.