Verdeling CE/SE

13 december 2019

In onderstaande tabellen is te zien uit welke domeinen en subdomeinen het examenprogramma scheikunde bestaat voor havo en vwo en hoe de verdeling is over Centraal Examen en Schoolexamen.

Er is zowel bij havo als vwo sprake van een driedeling: A: Vaardigheden, B t/m D: basis concepten en E t/m G: basis contexten.

Het examenprogramma voor havo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen:

in CE

moet in SE

mag in SE

A1 Informatie-vaardigheden gebruiken X X
A2 Communiceren X X
A3 Reflecteren op leren X X
A4 Studie en beroep X X
A5 Onderzoeken X X
A6 Ontwerpen X X
A7 Modelvorming X X
A8 Natuurweten-schappelijk instrumentarium X X
A9 Waarderen en oordelen X X
A10 Gebruiken van chemische concepten X X
A11 Redeneren in termen van context-concept X X
A12 Redeneren in termen van structuur-eigenschappen X X
A13 Redeneren over systemen, verandering en energie X X
A14 Redeneren in termen van duurzaamheid X X
A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis X X
B1 Deeltjesmodellen X X
B2 Eigenschappen en modellen X X
B3 Bindingen en eigenschappen X X
B4 Bindingen, structuren en eigenschappen X X
B5 Macroscopische eigenschappen X X
C1 Chemische processen X X
C2 Chemisch rekenen X X
C3 Energieberekeningen X X
C4 Chemisch evenwicht X
C5 Technologische aspecten X
C6 Reactiekinetiek X X
C7 Behoudswetten en kringlopen X X
C8 Classificatie van reacties X X
D1 Chemische vakmethodes X X
D2 Veiligheid X
D3 Chemische procesontwerpen X X
D4 Molecular modelling X
E1 Kenmerken van innovatieve processen X X
E2 Duurzaamheid X
E3 Innovatieve processen X
F1 Industriële processen X X
F2 Procestechnologie en duurzaamheid X
F3 Energieomzettingen X X
F4 Risico en veiligheid X
F5 Kwaliteit en gezondheid X
G1 Chemie van het leven X X
G2 Milieueisen X X
G3 Duurzame chemische technologie X
G4 Groene chemie X
G5 Ketenanalyse X

Het examenprogramma voor vwo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen:

in CE

moet in SE

mag in SE

A1 Informatie-vaardigheden gebruiken X X
A2 Communiceren X X
A3 Reflecteren op leren X X
A4 Studie en beroep X X
A5 Onderzoeken X X
A6 Ontwerpen X X
A7 Modelvorming X X
A8 Natuurweten-schappelijk instrumentarium X X
A9 Waarderen en oordelen X X
A10 Toepassen van chemische concepten X X
A11 Redeneren in termen van context-concept X X
A12 Redeneren in termen van structuur-eigenschappen X X
A13 Redeneren over systemen, verandering en energie X X
A14 Redeneren in termen van duurzaamheid X X
A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis X X
B1 Deeltjesmodellen X X
B2 Eigenschappen en modellen X X
B3 Bindingen en eigenschappen X X
B4 Bindingen, structuren en eigenschappen X X
C1 Chemische processen X X
C2 Chemisch rekenen X X
C3 Behoudswetten en kringlopen X X
C4 Reactiekinetiek X X
C5 Chemisch evenwicht X X
C6 Energie-berekeningen X X
C7 Classificatie van reacties X
C8 Technologische aspecten X
C9 Kwaliteit van energie X
C10 Activeringsenergie X
D1 Chemische vakmethodes X X
D2 Veiligheid X
D3 Chemische synthese X X
D4 Molecular modelling X
E1 Chemisch onderzoek X X
E2 Selectiviteit en specificiteit X X
E3 Duurzaamheid X
E4 Nieuwe materialen X
E5 Onderzoek en ontwerp X
F1 Industriële processen X X
F2 Groene chemie X X
F3 Energieomzettingen X X
F4 Risico en veiligheid X
F5 Duurzame productieprocessen X
G1 Chemie van het leven X X
G2 Milieueffect-rapportage X X
G3 Energie en industrie X X
G4 Milieueisen X
G5 Bedrijfsprocessen X