Toegestane hulpmiddelen

13 december 2019

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) maakt voor ieder jaar bekend welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen. De hulpmiddelen zijn voorgeschreven, wie daarvoor moet zorgen is niet voorgeschreven, dat is aan de school. Bijvoorbeeld: in het 'basispakket' hulpmiddelen is een passer vermeld. Het gebruik van een passer is dan toegestaan. Wie voor de passer zorgt, is aan de school.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) maakt voor ieder jaar bekend welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen. De hulpmiddelen zijn voorgeschreven, wie daarvoor moet zorgen is niet voorgeschreven, dat is aan de school. Bijvoorbeeld: in het 'basispakket' hulpmiddelen is een passer vermeld. Het gebruik van een passer is dan toegestaan. Wie voor de passer zorgt, is aan de school.
Vanaf het centrale examen 2015 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe programma havo voor het centraal examen scheikunde niet meer is toegestaan. Er mag uiteraard wel een gewone rekenmachine worden gebruikt. Of de grafische rekenmachine bij het schoolexamen gebruikt mag worden, beslist de school, maar vaak is het tijdens het CE niet toegestaan. Voor het informatieboek BINAS geldt dat vanaf het centraal examen 2015 alleen de zesde editie gebruikt mag worden. Vanaf het centrale examen 2016 geldt voor zowel het gebruik van de grafische rekenmachine als het informatieboek hetzelfde voor vwo.
Voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens het SE bestaan géén voorschriften. Dat betekent dat de school (sectie) de regels opstelt voor het gebruik van hulpmiddelen. Deze regels moeten wel goed met de leerlingen worden gecommuniceerd. Afhankelijk van het beleid van de school kan het zijn dat dit in het PTA wordt opgenomen.
Bijvoorbeeld: je wilt een SE-toets geven waarbij je ook bepaalde rekenvaardigheden wilt toetsen. De school mag het gebruik van een rekenmachine dan verbieden. Ook tijdens kennistoetsen kan de school er bijvoorbeeld voor kiezen geen BINAS boek toe te staan.
Of: de sectie wil de leerlingen een 'open-boek-toets' geven. Leerlingen mogen hun boek gebruiken bij de toets.
Ook andere aspecten kunnen in dit kader bij het SE aan de orde komen. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen meer tijd én opgaven in een grotere letter, maar het is ook van belang dat grafieken en diagrammen zo nodig aangepast zijn ten behoeve van deze leerling(en).​