Plaats van scheikunde in de profielen

13 december 2019

Scheikunde is een verplicht vak voor de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek en kan als keuzevak gekozen worden door leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij.

De examenstof voor havo en vwo is voor leerlingen in de beide natuurprofielen identiek, de centrale examens ook. Sinds 2007 is er voor het vak scheikunde sprake van een 60-40%-verdeling van de eindtermen over centraal examen en schoolexamen.

Het is een school toegestaan om het vak scheikunde (of gedeelten daarvan, bijvoorbeeld in de vorm van modulen) ook in het vrije deel aan te bieden. ​​