Toegestane hulpmiddelen

13 december 2019

Het CvTE maakt voor ieder jaar bekend welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het CE. Deze hulpmiddelen zijn voorgeschreven. Wie daarvoor moet zorgen is niet voorgeschreven. Dat is aan de school. Bijvoorbeeld: in het 'basispakket' hulpmiddelen is een passer vermeld. Het gebruik van een passer is dan toegestaan. Wie voor de passer zorgt, is aan de school.

Vanaf het centrale examen 2015 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe programma havo voor het centraal examen natuurkunde niet meer is toegestaan. Er mag uiteraard wel een gewone rekenmachine worden gebruikt. Het is aan de school om de grafische rekenmachine bij het schoolexamen te laten gebruiken. Voor het informatieboek BINAS geldt dat vanaf het centraal examen 2015 alleen de zesde editie gebruikt mag worden.

Vanaf het centrale examen 2016 geldt voor zowel het gebruik van de grafische rekenmachine als het informatieboek hetzelfde voor vwo.

Voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens het SE zijn géén voorschriften. Dat betekent dat de regels die de school (sectie) stelt voor hulpmiddelen een zaak van de school (sectie) is. Deze regels moeten wel goed met de leerlingen gecommuniceerd worden en in het PTA worden vermeld.

Bijvoorbeeld: je wilt een SE-toets geven waarbij je ook bepaalde rekenvaardigheden wilt toetsen. Je mag het gebruik van een rekenmachine verbieden.

Of: de sectie wil de leerlingen een 'open-boek-toets' geven. De sectie mag dan zelf beslissen of ze hun boek mogen gebruiken bij de toets.

Of: de sectie wil de leerlingen toetsen op bepaalde ICT-vaardigheden, bijvoorbeeld videometen. De leerlingen moeten kunnen werken met (bijvoorbeeld) Excel en het programma Coach. Ook moeten zij het verslag mailen naar een (school)mailadres. Dat betekent dat de leerlingen de beschikking moeten hebben over een computer met bepaalde software.