Eindtermen van het Schoolexamen

13 december 2019

Het schoolexamen heeft betrekking op de volgende SE-domeinen en eindtermen.

Domein A Vaardigheden maakt deel uit van zowel het CE als het SE. Voor de uitwerking van dit domein verwijzen we u naar de syllabus CE havo en de syllabus CE vwo. Deze zijn te downloaden van de website van Examenblad www.examenblad.nl of rechtstreeks via de website van het CvTE www.hetcvte.nl.

De andere domeinen zijn beschreven op aparte pagina's.