Wisselwerking concepten-contexten

18 december 2019

Bij de behandeling van een domein bestaat de keuze om eerst de betreffende concepten te behandelen, waarna de context aan de orde komt.

Er kan ook gekozen worden om te starten met de concrete context, waarbij vervolgens alle betreffende concepten toegepast worden. Omdat deze kwestie tevens de didactiek van de concept-contextbenadering betreft zullen de docenten hier zelf een keuze in moeten maken.

Bij ieder domein is in ieder geval één van de vier hoofdconcepten het vertrekpunt, met een aantal kernconcepten dat daarbij hoort, maar tegelijkertijd is ook een verband te leggen met een van de andere hoofdconcepten en bijna altijd met het hoofdconcept verandering.
In de volgende figuur wordt dat gevisualiseerd voor domein C (havo).

Hoofdconcept 2 (H2) is Verhouding met de daarbij behorende sociologische en politicologische kernconcepten (SK en PK) sociale ongelijkheid, macht, gezag, conflict en samenwerking. Maar vanuit het hoofdconcept 4 (H4) Verandering vormen kernconcepten als globalisering en rationalisering ook belangrijk gereedschap ter verklaring van ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verschillen.