Informatica in de bovenbouw havo/vwo : naar aantrekkelijk en actueel onderwijs in informatica


12 september 2019
Dit rapport formuleert adviezen met betrekking tot de herinrichting van het vak informatica in de bovenbouw van het havo en vwo, zodat het vak actueler en aantrekkelijker wordt voor leerlingen en kan blijven aansluiten bij wetenschappelijke en maatschappelijke vernieuwingen. Het rapport bevat informatie, afkomstig uit een literatuurstudie, een landelijke enquête onder informaticadocenten, interviews met informaticadocenten en een raadpleging van informaticadeskundigen binnen en buiten het voortgezet onderwijs.

auteur SLO: Jos Tolboom
auteur extern: Kruger, J., Grgurina, N.
jaar van uitgave: 2014

Tolboom, J., Krüger, J. & Grgurina, N. (2014). Informatica in de bovenbouw havo/vwo : naar aantrekkelijk en actueel onderwijs in informatica. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie