Verschil nieuw en huidig examenprogramma

13 december 2019

Hieronder staan de vier domeinen.

Nieuwe CKV-programma Huidige CKV-programma
Domein A: Verkennen Domein A: Culturele activiteiten
Domein B: Verbreden Domein B: Kennis van kunst en cultuur
Domein C: Verdiepen Domein C: Praktische activiteiten
Domein D: Verbinden Domein D: Reflectie

Opvallende elementen in het nieuwe programma

 • Het aantal culturele activiteiten waaraan verplicht moet worden deelgenomen ligt niet langer vast.
 • Het nieuwe examenprogramma geeft meer aanknopingspunten voor verbreding en verdieping (de domeinen B en C):
  • Verbreding door aandacht voor de manier waarop kunst in onze tijd gepresenteerd en ervaren wordt.
  • Verbreding door aandacht voor kunst buiten de 'comfortzone' van de leerlingen.
  • Verdieping doordat leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om kunstuitingen in hun context te kunnen onderzoeken.
 • Kunstdisciplines in het programma verwijzen naar kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. In het oude programma stonden beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek vermeld.
 • De samenhang in het programma is vergroot.
 • Dit alles gebeurt binnen de voor CKV beschikbare studielast (120 uur havo en 160 uur vwo).
 • Het vak wordt niet langer afgesloten met minimaal de beoordeling 'voldoende' of 'goed', maar met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.