Toelichting op de eindtermen

24 september 2020

Deze pagina van de handreiking gaat over de eindterm(en) van ieder domein en de manier waarop deze eindtermen geïnterpreteerd kunnen worden. Indien nodig maken we daarbij onderscheid tussen havo en vwo.

De toelichting, te vinden bij 'download' heeft het karakter van voorbeelden, suggesties, advies - kortom: van een handreiking. Belangrijk is te beseffen dat onze interpretatie van de eindtermen niet bindend is. Maar hij gaat wel terug op een jarenlange discussie in de vakwereld. Het examenprogramma dat vanaf 2007 geldt is inhoudelijk goeddeels gebaseerd op oorspronkelijke programma. Dat dateert van 1998 toen het vak als Lichamelijke Opvoeding 2 werd ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Maar de discussie over wat de inhoud van een keuze-examenvak lichamelijke opvoeding zou moeten zijn werd al veel langer gevoerd. Zie https://www.canonlo.nl/venster/42.

Toelichting met een gemengde aanpak

De toelichting doen we in een gemengde aanpak. Waar de eindtermen voor havo en vwo sterk identiek geformuleerd zijn en ook inhoudelijk overeen komen, geven we de toelichting voor havo en vwo in één keer. Als het vwo dan een extra subdomein kent geven we daar een aparte toelichting op (de domeinen C, D en E). Soms is de formulering van de eindtermen voor havo en vwo wel gelijk, maar de inhoud niet; voor vwo kent de eindterm dan een ruimere invulling. In dat geval geven we eerst een toelichting op het gezamenlijke deel en daarna een aanvulling voor vwo.