Evaluatie van het examenprogramma

22 april 2020

Wat vinden docenten en leerlingen eigenlijk van het examenprogramma?

Is het te doen, of te ingewikkeld of te veel? Lukt het er onderwijs bij te maken?

De huidige examenprogramma's biologie (en voor natuurkunde en scheikunde) voor havo en vwo zijn in 2013 ingevoerd vanaf klas 4.
SLO heeft die invoering gemonitord en geëvalueerd door docenten en leerlingen te bevragen. Ook is van de eerste twee examens voor zowel havo als vwo geanalyseerd in hoeverre ze de examenprogramma's – en de vernieuwingen ten opzichte van eerdere programma's weerspiegelen.

Meer informatie over de uitkomsten van deze evaluatie van de bètavakvernieuwing is te vinden in de download.