Vrij te ontwikkelen keuzevakken

11 maart 2024

Scholen mogen zelf zogenaamde vrije keuzevakken ontwikkelen.

Samen met de vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven kunnen vrije keuzevakken een aanvulling zijn op het landelijke aanbod. Hierdoor kun je invulling geven aan een regionale behoefte. Meer informatie over het aanmelden en de procedure is te vinden op deze website.

Een voorbeeld is de regio Groningen waar het vrije keuzevak: Aardbeving bestendig bouwen is ontwikkeld.

Voorbeeld vrij keuzevak

Ontwerp duurzame comfortwoning

ROC Mondriaan heeft in samenwerking met VMBO scholen een vrij keuzevak voor het vernieuwde vmbo ontwikkeld. Het keuzevak, kan bij elk profiel worden aangeboden en zorgt voor een naadloze aansluiting van het vernieuwde vmbo met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo met name bij techniek. Het keuzevak met de naam "Ontwerp duurzame comfortwoning" is opgenomen in het aanbod van keuzevakken in het vmbo.

Ontwerp duurzame comfortwoning voor welke leerwegen in het vmbo?

Het keuzevak wordt gevolgd door de vmbo leerlingen uit de basisberoepsgerichte- (bb) en kaderberoepsgerichte (kb) leerwegen van het vmbo. Op dit moment doen vijf vmbo scholen mee. De leerlingen volgen op woensdagmiddag lessen op de locatie van ROC Mondriaan Techniek.

Hoe biedt ROC Mondriaan dit keuzevak aan?

De lessen worden gegeven door MBO en VMBO docenten. Docenten vmbo volgen op deze woensdagmiddag ook bijscholingscursussen op de locatie van ROC Mondriaan. VMBO scholen realiseren op deze wijze een naadloze overgang naar het mbo en geven mede invulling aan het LOB programma.

Eerste ervaringen

De eerste lichting leerlingen zit nu in leerjaar 1 van het ROC en zijn erg tevreden. Ze ervaren de overstap als "soepel" en het vroegtijdig uitvallen is afgenomen. Deze aanpak van ROC Mondriaan wordt gemonitord door een structureel overleg met de docenten, teamleiders, directies en besturen. Meer scholen hebben interesse.

Meer weten?

Neem contact op met ROC Mondriaan: j.westerhuis@rocmondriaan.nl of k.buls@rocmondriaan.nl