Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

13 december 2019

Bij het profiel BWI zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. Constructieve aansluitingen en afwerking
 2. Schoonmetselwerk
 3. Schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden
 4. Interieurbouw, stands en betimmeringen
 5. Bouwkundig onderhoud en renovatie
 6. Gevelopeningen
 7. Daken en kapconstructies
 8. Vloeren
 9. Bouwmethoden en bouwstijlen
 10. Bijzonder metselwerk
 11. Scheidingswanden
 12. Wandafwerking
 13. Schilderen en spuiten van kunststof en metalen
 14. Onderhoud schilderwerk
 15. Glas
 16. Meubelmaken
 17. Bouwrijp en woonrijp maken
 18. Terreinafwerking
 19. Interieurontwerp en design

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:

 1. aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij hun keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.