De inhoud van het profiel

30 augustus 2022

De kern van het programma bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'.

Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken en kan getoetst worden in het CSPE en in het SE. De kern is voor alle technische profielvakken (PIE, BWI, M&T, MVI en MaT) en daaruit ontwikkelde keuzevakken gelijk.

Het profielvak BWI is ontstaan vanuit de disciplines timmeren, schilderen, metselen, infra en fijnhout bewerken. In de bouwkundige afdelingsprogramma's (en in het programma bouw-breed) waren er al gemeenschappelijke eindtermen opgenomen ter oriëntatie op de brede bouwwereld. In het profielvak BWI komt deze brede bouwtechnische oriëntatie met de bijbehorende kennis en vaardigheden terug in de volgende vier profielmodulen:

  1. Bouwproces en bouwvoorbereiding (voor bb, kb en gl)
  2. Bouwen vanaf de fundering (alleen voor bb en kb)
  3. Hout- en meubelverbindingen (alleen voor bb en kb)
  4. Design en decoratie (voor bb, kb en gl)