Verdiepende keuzevakken

13 december 2019

Bij het profiel BWI zijn keuzevakken ontwikkeld.

Deze zijn:

 1. Constructieve aansluitingen en afwerking
 2. Schoonmetselwerk
 3. Schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden
 4. Interieurbouw, stands en betimmeringen
 5. Bouwkundig onderhoud en renovatie
 6. Gevelopeningen
 7. Daken en kapconstructies
 8. Vloeren
 9. Bouwmethoden en bouwstijlen
 10. Bijzonder metselwerk
 11. Scheidingswanden
 12. Wandafwerking
 13. Schilderen en spuiten van kunststof en metalen
 14. Onderhoud schilderwerk
 15. Glas
 16. Meubelmaken
 17. Bouwrijp en woonrijp maken
 18. Terreinafwerking
 19. Interieurontwerp en design

Deze keuzevakken zijn, net als de profielmodulen beschreven in taken, deeltaken en eindtermen. Een school die samen met een mbo-opleiding een smalle verdiepende leerroute wil ontwikkelen, kan dus uit het aanbod van keuzevakken een doorlopende leerlijn ontwikkelen. BWI leerlingen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in schilderen kunnen dan de volgende beroepsgerichte keuzevakken kiezen:

 1. Schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden
 2. Schilderen en spuiten van kunststof en metalen
 3. Onderhoud schilderwerk
 4. Glas

Voorbeeld van verdiepende keuzevakken:

Bron: EISMA's schilderblad, 25 augustus 2015, auteur Gerard Scholten

Het Nuborgh College Oostenlicht te Elburg, pilotschool voor vmbo, bereidt leerlingen voor op verschillende beroepen en vervolgopleidingen. Voor het voorbereidend beroepsonderwijs in schilderen en glas plaatsen bood de school een bijzondere vorm aan: een pilot van 20 gastlessen in samenwerking met dé Schildersvakschool Zwolle.

JUISTE ORIËNTATIE
Gert Kramer, coördinator van de afdeling Bouwtechniek bij het Nuborgh College:

'Het huidige beroepsonderwijs veralgemeniseert. Technische vmbo-opleidingen staan steeds meer onder druk door te weinig leerlingen. Het vmbo is geen eindonderwijs meer, maar onderdeel geworden van het funderend onderwijs met een voorbereidende functie, waardoor vmbo leerlingen breder worden opgeleid dan voorheen. Met onze pilot wilden we de leerlingen binnen de afdeling Bouwen, wonen en interieur (BWI) de mogelijkheid geven zich op een juiste manier te oriënteren in het schildersvak en diverse technieken aan te leren en te ontwikkelen. Daar komt bij dat met ingang van 1 augustus 2016 alle vmbo-leerlingen van de praktijkroute examen moeten doen volgens een nieuw examenprogramma, waarbij onder andere schilderen en glas plaatsen beroepsgerichte keuzevakken zullen zijn.'

EVALUATIE
De samenwerking tussen beide opleidingsinstituten verliep uitstekend, volgens Kramer. 'Er is pakkend en boeiend lesmateriaal ontwikkeld met onder andere korte instructiemomenten, overzichtelijke demonstraties en het schilderen van zelfgemaakte werkstukken uit de timmerwerkplaats.' Zanting vult aan: 'Kenniscentrum Savantis heeft ondersteunende en goede adviezen gegeven voor de invulling van het programma en de examinering. Voor de praktijklessen hebben we een eigen manier van lesgeven gevolgd.' De pilot vraagt om een vervolg, stelt Zanting. 'Met het team BWI van het Nuborgh College gaan wij het programma bijstellen en waarschijnlijk komend schooljaar herhalen. En ik ga zeker andere vmbo-scholen in de regio Zwolle benaderen om op dezelfde wijze schilderlessen aan te bieden, mits het financiële plaatje het toelaat.'

Leerlingen die wel het profiel BWI hebben gekozen maar nog niet een verdiepende keuze kunnen maken voor een specialisatie en daarbij horende vervolgopleiding, kunnen ter oriëntatie verbredende keuzevakken kiezen binnen het aanbod van de school.

De volgorde van aanbieden is daarmee niet vastgelegd. De school kan ervoor kiezen om eerst het profielvak BWI aan te bieden en daarna de keuzevakken. Maar andersom kan ook: eerst oriënterende keuzevakken en daarna een afsluiting van het profielvak BWI.

Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de beroepsgerichte keuzevakken 'naast' het profielvak te positioneren. Met andere woorden: het profielvak en de keuzevakken lopen parallel zodat logische verbanden gelegd kunnen worden (Leerlingen kiezen na het maken van een opdracht/werkstuk voor het profielvak in het kader van LOB een keuzevak). In de praktijk betekent dit dat leerlingen in eenzelfde periode werkstukken maken en lessen volgen voor het profielvak en voor een keuzevak.