Wereldkennis


Een uitwerking van het referentiekader Ruimte
27 september 2023

In dit rapport lees je een uitwerking en toelichting voor het referentiekader Ruimte voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.


jaar van uitgave: 2023

Oorschot, W.F., & Bakker, A., & Béneker, T. (2023). Wereldkennis: Een uitwerking van het referentiekader Ruimte. Amersfoort, SLO.