Mens en maatschappij in het vmbo

4 juli 2023

De inhoud van jouw vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied mens en maatschappij, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

mens en maatschappij op het vmbo

Klik door naar de verschillende vakken om te zien welke thema's er rond mens en maatschappij spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en duidingen.

thema's

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

alles over de examenprogramma's

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.