Gert Biesta

4 december 2019


Video-impressie van het gesprek van 21 september 2016.

Essay Gert Biesta

Persoonsvorming in het onderwijs: Socialisatie of subjectificatie?

Gert Biesta, Brunel University, ArtEZ, Universiteit voor Humanistiek.

Er lijkt in Nederland enthousiasme te zijn ontstaan voor het idee dat het in het onderwijs niet alleen gaat om kennis en vaardigheden (kwalificatie) en vorming in normen, waarden, tradities en praktijken (socialisatie), maar dat onderwijs ook iets van doen heeft met de vorming van de persoon (zie bijvoorbeeld Visser 2016). In zeker opzicht is dit een open deur, omdat alles waar we mee in aanraking komen bijdraagt aan wie we zijn en wat we doen. Ook onderwijs dat zegt zich alleen met kennis en vaardigheden bezig te houden is daarom persoonsvormend, al is het maar vanuit de idee dat goede kennis en vaardigheden je vooruit kunnen helpen in de wereld. Meer informatie (pdf, 134 kB)