Verslagen activiteiten Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs

22 juni 2021

Donderdag 3 juni 2021: Themasessie Engels in het basisonderwijs.

Een online middag over het onderwijs Engels op de basisschool.

 • Introductie en actuele ontwikkelingen | Machteld Moonen
 • De rol van vvto-coördinator in de prakijk | Rose Staritsky
 • Gepersonaliseerd leren met Engels: Het kan! | Jasper Kok
 • Promoting Speaking Skills at Primary School - But How? | Özgen Bagci

Media en downloads | Blog over deze middag (Karlijn de Jong)

15 april 2021 | Netwerkdag Taaldomeinen onderzocht

Een online middag over recent onderzoek in de taaldomeinen.

 • Schrijven: Samen schrijven, samen leren | Anke Herder
 • Taalbeschouwing: Kennis over taal | Bart van der Leeuw en Mariëtte Hoogeveen
 • Mondeling: Probleemoplossing in kleine groepjes met en zonder de leerkracht: een vergelijking | Frans Hiddink

Media en downloads | Blog over deze middag (Rianne de Wit)

8 april 2021 | praktijkzitting Nanke Dokter

Middag over het promotieonderzoek 'Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen' van Nanke Dokter.

Website

30 maart 2021 | Meertaligheid op de basisschool – deel 2

De tweede online middag over meertaligheid in de klas.

 • Hoeveel talen spreek jij?| Marinella Orioni (plenair)
 • Alle talen in de klas: omgaan met meertaligheid/ meertalige taalronde | Karijn Helsloot en Klarinske de Roos (subplenair)
 • Iedereen kan meedoen met de Natuur- en Techniekles. De inzet van moedertalen in inclusief, taalgericht vakonderwijs| Suzanne van Norden (subplenair)
 • Overgang nieuwkomers naar de reguliere groep| Frits Los en Eveline Oskam (subplenair)

Media en downloads | Blog over deze middag (Karlijn de Jong)

25 maart 2021 | Meertaligheid op de basisschool – deel 1

De eerste online middag over meertaligheid in de klas.

 • De rijkdom van meertaligheid: Van wetenschappelijke achtergronden naar de onderwijspraktijk | Gerrit Jan Kootstra (plenair)
 • Interacties in de klas met anderstalige kleuters | Annegien Langeloo (subplenair)
 • Moedertalen in beeld op school | Janke Singelsma en Annarein Dijkhuis (subplenair)
 • Wat doe je met nieuwkomerskinderen op je school? | Marieke Postma (subplenair)

Media en downloads | Blog over deze middag (Karlijn de Jong)

4 maart 2021 | Teksten schrijven in het (speciaal) basisonderwijs.

Sessie naar aanleiding van de publicatie van het rapport Peil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.

 • Schrijfvaardigheid in beeld | Marleen van der Lubbe
 • Effectieve kenmerken van het schrijfonderwijs | Daphne van Weijen
 • Reflectiewijzer en handreiking schrijfvaardigheid | Anke Herder
 • Schrijfonderwijs in de schijnwerpers (reprise) | Carlijn Pereira
 • Inspiratieronde: actualiteiten rondom schrijfonderwijs, met bijdragen van Monica Koster (feedback), Mariëtte Hoogeveen (schrijfportfolio) en Suzanne van Norden (praktijkvoorbeeld)

Media en downloads

11 februari 2021 | Uitwisseluurtje Landelijk Netwerk Taal

Met elkaar in gesprek naar aanleiding van de Handreiking Schooladvisering

26 januari 2021 | Een online inspiratiemiddag over lezen!

 • De Schoolschrijver als versterking van je leesonderwijs | Annemiek Neefjes en Robert Prins (subplenair)
 • Verdieping bij Close Reading | Karin Versloot (subplenair)
 • Ondersteuning bieden bij het lezen vanuit ondersteuningsniveaus | Leonie Poortman (subplenair)
 • Door lezen de wereld ontmoeten? | Linda Vaessen (subplenair)

Media en downloads  | Blog over deze middag (Rianne de Wit)

Archief van eerdere activiteiten

Download (pdf, 204 kB) het overzicht van onze activiteiten van 2015 - 2020.